4857 İş Kanunun 37.maddesine istinaden işveren işçiye ücret hesap pusulası tebliğ etmek zorundadır. Bu pusulanın mutlak suretle detay içermesi ve her maaş ödemesiyle beraber personele ibraz edilerek imza altına alınması gerekmektedir. Bu süreç işverenlere gereksiz bir iş yükü getirir.

Takip ve kontrol işlemi de buna eklenince şirketlerin önemsemediği yada kaynak yetersizliği sebebiyle uygulayamadığı yasal bir süreç haline gelir. Bu yasal süreç için birçok firmaya iş mahkemelerince, SGK denetimlerinde yada işleyen süreçte ağır para cezaları uygulandığını gördük ve bilmekteyiz.

Bu yasal sorumlulukla beraber,bordro zarflarının detaylı bir şekilde hazırlanmasını , ilgilisine şifreli ve/veya kapalı zarf şeklinde mail, posta yada web tabanlı sistemimiz üzerinden ibraz edilmesini ve akabinde imzalı olarak eksiksiz bir şekilde iade alınmasını ve özlük dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamaktayız.