Kent Kurumsal, mali müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında, güvenilir ve uzman kişiler tarafından sunulması için mali, denetim ve yönetim konularında hizmetler sunmaktadır. Mali analizleriniz ve raporlama süreçleriniz danışmanlığımız kapsamındadır.

- Yönetim Danışmanlığı
- Şirket Danışmanlığı
- İşletme ,Finans ,Muhasebe Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Organizasyonu ve - Reorganizasyonu
- Muhasebe sistemlerinin kurulması
- Muhasebe denetimi hizmetleri
- Vergi beyannamelerinin bildirim ve denetimleri
- Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi
- Dönem sonu kapanış işlemleri
- Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
- Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi
- Enflasyon düzeltmesi işlemleri
- Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri
- Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
- Teşvik , Ar-ge , Yatırım ve Kredi Danışmanlığı
- Mali Tahliller ve Raporlama
- Türk ve Yabancı şirket kuruluş , devir ve birleşme işlemleri
- İrtibat büro kuruluş işlemleri