Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.


Çalışma ve oturma izinleri süreçleri ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

- Yabancıların çalışma ve oturma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi
- Çalışma izni kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler açısından kurumun ve yabancı çalışanın durumlarının değerlendirilmesi
- Kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık
- Farklı meslek mensupları için çalışma izni
- Taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması
- Başvuru kriterlerine yönelik durum değerlendirmesi ve danışmanlık