4857 Sayılı iş kanunun 75 maddesinde de belirtildiği üzere – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.


Kent Kurumsal olarak, gerekli belgeleri sizin adınıza düzenleyerek Kanun kapsamına uygun olması konusunda destek ve danışmanlık vermekteyiz.