İşverenler yasal olarak 4857. İş Kanunun 53.maddesine istinaden yıllık izin uygulamalarını gerçekleştirmelidir. Ancak yıllık izinler her firmada sorun haline gelmiştir. Her daim personeller kaç gün yıllık iznim kaldı, ben 15 senedir bu firmadayım benim iznim şu kadar diye aralarında yorum yaparak değerlendirmelerde bulunur ve bu süreç daha sonra işveren ile işçi arasında ciddi bir sorun oluşturur.

Kent Kurumsal ise bu süreci birkaç yöntem ile yönetebiliyor.Bunlardan biri; İzin süreç sistemimize süreç başında firmanın çalışan personel bilgileri ve daha önceden devir gelen izinler işlenir ve personel bazlı hak edişler hesaplanır. Yıllık izinler yıllık izin formu ile beraber şirketin uygun gördüğü yöneticiler ve ilgili personel tarafından imzalanır.

Yada sistem üzerinden bir onay süreci oluşturularak soft ortamda e-imza ile onaylanması ve görüntülenmesi sağlanır. Daha sonra bu izinler sisteme entegre bir şekilde çalıştığından izin süreç sistemine dahil edilir. Firmanız tarafından belirlenen kullanıcılara bu sistem üzerinden yetkilendirmeler yapılarak ilgili personelin hak ettiği, kullandığı ve kalan izinlerinin takip edilmesi ve raporlaması sağlanır. Hard copy olarak çıktısı alınan yada e-imza yöntemi ile onaylanan izinler özlük dosyalarında arşivlenerek bordro hesaplarına dahil edilir.